Natuurlijke kracht

Betoverend. Dat is het enige woord dat onze eerste indruk van Boomkwekerij Bressers kan beschrijven. Er hangt een laken van rust en natuurlijke pracht over het land. De avondzon schijnt een warm licht over de bomen, die net in bloei staan. Je durft bijna niks te zeggen, wat deze pracht zou verstoren. Totdat we Paul en Elise zien, broer en zus komen vrolijk en energiek op ons af lopen. Ze nemen ons enthousiast mee in hun verhaal.

Leergierig en nieuwsgierig

Normaal gesproken zetten we één Jonge Held op het podium. Nu is dat onmogelijk, je mist werkelijk de helft als je alleen Elise of alleen Paul zou interviewen. Het zijn echte ontdekkers met een drive waar je niet omheen kan. Ze willen vooruit, leren en zichzelf ontwikkelen op het gebied van hun passie en vak: bomen en bodem.

Elise (24) heeft Plantenwetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Wageningen. Nu werkt ze als onderzoeker en adviseur bij Soiltech. Dit bedrijf kent ze als leverancier van het bedrijf van haar ouders. Soiltech is een jong en vooruitstrevend bedrijf op gebied van bodemanalyse en bemestingsadvies op een zo natuurlijk mogelijke manier. Daarnaast is ze actief als bestuurslid van de plaatselijke ZLTO afdeling. Hier maakt ze zich sterk om meer jongeren te werven. 
Paul (18) volgt de opleiding Boomkwekerij aan de Groene Campus in Helmond. Hij is actief in het bestuur van BAJK Eindhoven Noord. Toen hij 14 was wilde hij al ondernemen. Hij begon te experimenteren met het kweken van zijn eigen bomen. Die bomen werden geleverd aan zijn vader. Nu heeft hij zich ingeschreven als ZZP’er, hij pacht zelf een halve hectare en hij is vastberaden om het helemaal zelf te gaan doen. Over 2 jaar hoopt hij zijn eerste afzet aan kwekers te leveren. Bij deze plannen stopt het niet, Paul wil ook een tijdje in Duitsland gaan wonen en werken. Duitsland is erg vooruitstrevend op het gebied van boomkwekerij en om in de toekomst zaken te kunnen doen met Duitsland, wil hij de taal kunnen beheersen.

Het is mooi om te zien hoe ze op elkaar ingespeeld zijn. Elise houdt van onderzoeken, Paul van aanpakken. De één begint een verhaal, de ander vult aan.

Van melkvee naar bomen

Voorheen was dit bedrijf een melkveehouderij. Toen Harrie Bressers samen met zijn broer Jan Bressers in de maatschap kwam, zijn ze gaan experimenteren met bomen. De boomkwekerij bleek veel potentie te hebben, zodat ze besloten het melkvee te verkopen. Inmiddels bestaat het bedrijf uit 40 hectare grond, waarvan 23 hectare laanbomen en 17 hectare akkerbouw. Akkerbouw als wisselteelt en om de natuurlijke diversiteit van de bodem te herstellen. Rond de tijd dat de broers zijn overgeschakeld, waren er meerdere boomkwekers aan het experimenteren. Nu is Oirschot onlosmakelijk verbonden met boomkwekerij. De broers wonen naast elkaar, allebei aan het bedrijf. De samenwerking tussen hen gaat heel goed. Ieder heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, dus je loopt elkaar niet in de weg. Als het nodig is helpen ze elkaar, met respect voor ieders talent. 


Gewoon, op een natuurlijke manier


Als vanzelfsprekend hoor je broer en zus praten over het kweken op natuurlijke wijze. De familie Bressers streeft er naar om een natuurlijk milieu te creëren rond de wortels en de omgeving van de bomen. Dit houdt in dat ze zo min mogelijk chemische stoffen gebruiken en minimale grondbewerking om het bodemleven te behouden. Duurzaamheid is voor hen niet een manier om meer afzet te behalen. Het wordt niet eens in de communicatie vermeld. ‘Het is gewoon de manier van werken hier, dat hebben we van onze vader geleerd.’ Door een natuurlijk milieu rond de wortels te creëren, ontwikkelen ze een sterk gewas, met minder uitval. Het grootste voordeel is dat je niet gaat handelen vanuit angst. Als voorbeeld vertelt Elise over meeldauw, een ziekte die eiken ernstig kan aantasten. ‘Als de luchtvochtigheid stijgt, dan is de kans op meeldauw hoger. Voorheen gingen we dan preventief spuiten met chemische middelen, om de meeldauw voor te zijn.’ Nu gebruiken ze als natuurlijk bestrijdingsmiddel schimmels en bacteriën, die onttrokken zijn uit compost als beschermlaag tegen ziekten. ‘Dat geeft je als kweker veel meer rust. Stel dat er dan alsnog een bepaalde ziekte dreigt, natuurlijk houden we dan andere middelen achter de hand. Daar zijn we ook eerlijk over. Het past gewoon heel goed bij ons om preventief te werken in plaats van reactief, het brengt ons gewas veel voordelen en het geeft ons een goed gevoel.’

De toekomst

Jan en Harrie hebben allebei een gezin met 4 kinderen. De kinderen van ome Jan hebben geen directe interesse om het bedrijf over te nemen. Paul en Elise zien allebei een toekomst in hun ouderlijk bedrijf. Ze voelen allebei de ondernemerskriebels. Verder staat voor hen al vast dat ze voor een veelzijdig aanbod kiezen. Veel verschillende soorten laanbomen, zodat de klant veel keus heeft. Ook zouden ze nooit hun dorp Oirschot willen verlaten. Ze voelen zich hier allebei echt thuis. Broer Chiel werkt in de landbouwmechanisatie. Bij hem zien ze interesse om het stuk akkerbouw te gaan runnen. Wie weet heeft zus Rosie ook interesse. Hoe de toekomst er precies uit gaat zien, dat vullen ze liever nog niet in. De generatie die nu het bedrijf runt is nog te jong om een overnameproces te starten. Dat past wel bij Paul en Elise, ze willen nog niks vast zetten, eerst willen ze nog heel veel leren.

JH#5 Elise en Paul Bressers

Jonge Helden

28 april 2015

# 18 jaar en 24 jaar
# Harrie (52), Helma (50), Giel (22), Rosie (20)
# Boomkwekerij Bressers is de maatschap van de broers Harrie en Jan.

Social Media